mesherojai

Apie terminą MOKYKLA

Kaip Jūs įsivaizduojate mokyklą?

Gal ir stereotipiška, tačiau mes tradiciškai vis dar įsivaizduojame mokyklos klasę, apie 20 ir daugiau vaikų sėdinčių po du (ar po vieną) priešais lentą ir mokytojo stalą…  Įsivaizduojame mokytoją, kuris ateina, paaiškina mums dalyką,  užduoda namų darbų, tada pamoka baigiasi.  Galbūt šis mokyklos įvaizdis kažkiek ir kinta, bet pagrindinė vaikų užduotis tokioje mokykloje vis dar yra išbūti susikaupus, pareigingai išklausyti ir kuo daugiau atsiminti.

Šiandienos vaikai taip mokytis nenori. Jie:

Reikalauja daug dėmesio.

Nori naujų potyrių kasdien, viską išbandyti patys.

Nori nuolat judėti ir matyti besikeičiančią informaciją.

Nori matyti asmenybę ir sektiną pavyzdį.

Nori gauti atsakymus į jiems kylančius klausimus.

Nori patirti mokymosi sėkmę.

Būvimas tradicinėje klasėje ir mokymasis sėdint, dažnai tik klausant mokytojo monologo, prieštarauja jų mąstymui. O pati sąvoka mokykla pasidaro labai siauras ir ribotas terminas… Tradiciškai mąstant atrodo, kad mokykla moko kaip  skalbykla skalbia, valgykla valgydina ir t.t.

Ugdydami vaikus ir patys save, turime mąstyti outside the box požiuriu.

Turime ne tik sudominti, žinias pateikti per potyrius, bet ir sukelti atradimo džiaugsmą, keisti mokymosi aplinką, patys išeiti iš komforto zonos ir leisti vaikams patirti…  Mokyklos ugdymo erdvė turi būti beribė, jos negali apriboti mokyklos sienos ar suolai. Herojaus erdvė – tai ir klasė, ir mokykla, universitetas, muziejus, traukinys, pieva, parkas, ji nuolat kinta, kaip ir pats tobulėjimas – nuolatinis ir nesibaigiantis.  Tai erdvė, kurioje pasitelkęs suteikiamas priemones,  kūrybiškumą ir savo idėjas mokytojas gali pasiekti tiek klasės, tiek savo asmeninio ir profesinio augimo tikslus. Šioje erdvėje jis yra ir mokytojas, ir vadovas, ir mokinys, kuris atranda ir plėtoja tiek mokinių, tiek savo stiprybes. Jis ieško savo klasei tinkamų priemonių, atsirenka tai, kas jam ir jo klasei efektyviausia. Mokytojas – sektinas pavyzdys ir draugas, kuriam galioja tokios pačios taisyklės kaip ir mokiniams, iššūkis jam yra proga pasimokyti, o nežinomi dalykai – galimybė atrasti.

Kiek filosofiška, bet, manau, tai labai svarbu….

Ar sutinkate su tuo?

Asmenybė

Žmonės, kurie tokioje erdvėje dirba turi mąstyti ir elgtis taip kad, juos suprastų ir priimtų vaikai – ne tik prisitaikyti prie besikeičiančio jų požiūrio, bet keisti ir savąjį.

Mokytojas yra ne tik žinių perteikėjas ir  gebėjimų ugdytojas. Jis turi būti asmenybė. Neužtenka turėti pedagoginį išsilavinimą, mokėti anglų kalbą ir išmanyti technologijas.

Asmenybė turi būti empatiška (suprasti kito žmogaus jausmus). Asmenybė turi viziją, siekia tikslų, nori išeiti iš komforto zonos, plėsti pažinimo akiratį,  domėtis naujausiomis ugdymo metodikomis, inovacija, asmenybės tobulėjimu. Asmenybė kuria, ieško, klausia, ieško atsakymų, aktyviai veikia, įsitraukia, sprendžia problemas, priima iššūkius, rodo gerą pavyzdį, mokosi, planuoja savo darbą ir vaikų pasiekimus, skaito, domisi, įgyvendina idėjas ir siūlo savas, ieško, bendradarbiauja, pozityviai žiūri į aplinką, išnaudoja galimybes. Bendrai – auga įvairiapusiškai. Tik tada tu esi įdomus sau ir kitiems.

Ar tu privalai būti tobulas jau dabar? … tikrai ne.

Svarbu suvokti, kad asmeninis tobulėjimas nuolatinis mokymasis yra privalomas dalykas.

Jeigu norime patikti jaunajai kartai, turime būti asmenybėmis.

Ar jūs esate asmenybė?

Apie projektus, produktus ir kūrybą

FullSizeRender

Mėgsti dainuoti, groti, sportuoti, rašyti, kurti filmus?  Tai yra tavo hobis? O gal svajonė?

Žmogus yra žmogus, nes jis kuria, idėjas paverčia realybe – tokia jo prigimtis. Kai žmogus tai daro aistringai, leidžia save stebėti vaikams, jie nori pažinti ne tik jį, bet ir jo kūrybą.

Nekalbame čia vien tik apie nuostabaus atviruko padarymą mamos dienos proga… šiuolaikiniams vaikams ir ne vaikams reikalingi kur kas didesni kūrybiniai iššūkiai. Mes esame gabūs, talentingi ir drąsūs.  O kodėl neprisidėti prie projektų, kurie neštų naudą ne tik mokyklos bendruomenei, tačiau būtų naudingi ir didesnei visuomenės daliai?   Gal galime rašyti knygas? Gal galime sukurti filmą? Gal galime sukonstruoti mechanalizaciją? Gal galime….  Jūs sugalvokit.  Svarbu nebijot iššūkių……laužyti standartus,  mokytis patiems ir rodyti pavyzdį mūsų vaikams.

Ar jūs darote tai kas jums patinka?

Apie pedagoginį….

Pedagoginis išsilavinimas + asmenybė + meilė veiklai =  stebuklas

Surasti šiuos tris kintamuosius viename asmenyje labai sudėtinga.

Prioriteto tvarka Herojus deda taip:

Meilė veiklai – mes sutverti save realizuoti ir atskleisti savo stiprybes.

Asmenybė – ar augi kaip asmenybė, priimi iššūkius, mokaisi naujų dalykų, keliauji – ar esi įdomus sau ir kitiems

Pedagoginis išsilavinimas –  pedagoginis išsilavinimas Lietuvoje yra tarsi kokia katė juodam maiše. Niekada nežinai ką gausi. Gali tikėtis stebuklo, bet kartais gauni išankstinius nusistatymus ir “uždarą” protą …

Jeigu Jūs sutinkate su šiomis mintimis, prašome rašykite mums.

Mes norėsime su Jumis dirbti.

Herojus