KOMANDA

Dovilė ir Andrius Pelegrimai

Herojaus vadovas, Andrius Pelegrimas yra VDU Lietuvos istorijos magistras, baigęs Vanderbilt UniversityTN, USA studijų programą Consumer Behavior and Entrepreneurial Leadership. 13 metų dirba vadovu Southwestern korporacijoje JAV, kuri kuria ir leidžia knygas bei aplikacijas, skirtas lavinti vaikų skaitymo įgūdžius, emocinį intelektą bei mokyti tėvus ugdymo principų. Dirbdamas JAV Andrius turėjo galimybę gilintis į JAV ir Kanados švietimo sistemą, privačių ir valstybinių mokyklų veikimo ypatumus. O bendraudamas su amerikiečių šeimomis ir girdėdamas jų lūkesčius, stengiasi sukurti geriausią švietimo paslaugą. Andriaus stiprybės yra organizavimas, žmogiškieji santykiai, asmenybės ugdymas. Nuo 2012-ųjų metų Andrius Pelegrimas Consulting OU moko pradedančiuosius vadovus lyderystės ir vadybos principų.Laisvu laiku Andrius organizuoja ir dėsto VDU studentams kursą „Building successful career“, taip pat yra kviestinis pranešėjas mokyklose, kurios organizuoja seminarus mokiniams karjeros, sėkmingo pasiruošimo egzaminams temomis. Dviejų vaikų tėtis domisi aviacija, kinematografija, įvairiomis sporto šakomis.

Dovilė Pelegrimė yra diplomuota VDU lietuvių filologijos, literatūros magistrė, baigusi  dailės mokyklą Kaune.  Dovilės stiprybės yra tarpdalykinis mąstymas, žinių ir įgūdžių integravimas į veiklas, įvairialypis kūrybinis procesas, meno raiška visose srityse. Dovilė yra literatūros specialistė,  žinias gilinanti dailės, animacijos kūrimo, knygotyros, dizaino srityse.  Daugiau nei septynerius metus moko vaikus – nuo pradinukų iki abiturientų, kuriems padeda ruoštis brandos egzaminams.
Andrius ir Dovilė patirties ir patarimų ugdymo srityje semiasi  JAV ir Kanados mokyklose. Jose ieško metodologijų, bendrauja su vaikais, mokytojais ir mokyklų vadovybėmis. „Herojaus“ įkūrėjai patys augina dvi atžalas. Daug gilinasi į vaikų psichologiją, smegenų veikimo principus, auklėjimo metodikas, tyrinėja įvairių pasaulio mokyklų sistemas. Jie sudarė vaiko ugdymui tinkamą aplinką:  „Svarbiausia sukurti galimybę vaikams ir mokytojams komunikuoti tarpusavyje, atverti erdvę kūrybiškumui, leisti pažinti ir reikšti savo emocijas, atrasti tokias sritis, kurios sudomintų tiek vaiką tiek suaugusįjį. Tada galime su natūraliu entuziazmu mokyti vieni kitus, augti kaip didelės asmenybės ir geri žmonės.“

Andrius Pelegrimas

Andrius Pelegrimas
vadovas

Dovilė Pelegrimė

Dovilė Pelegrimė
ketvirtos klasės ir meno mokytoja

Modesta Bubliauskaitė
trečios klasės mokytoja

Vaida Miciūnaitė

Vaida Miciūnaitė
antros klasės mokytoja

Ieva Černiauskienė

Ieva Černiauskienė
pirmos klasės mokytoja

Evelina Sakavičienė

Evelina Sakavičienė
pirmos klasės mokytoja

Sandra Stasiukynė

Sandra Stasiukynė
pirmos klasės mokytoja

Vaiva Jasiulienė

Vaiva Jasiulienė
pirmos klasės mokytoja

Mantė Voverytė-Girnė

Mantė Voverytė-Girnė
priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Joana Garlavičiūtė

Joana Garlavičiūtė
priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Ieva Penkauskaitė

Ieva Penkauskaitė
priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Eugenija Motikaitė

Eugenija Motikaitė
pedagogo asistentė

Odeta Bielskytė

Odeta Bielskytė
pedagogo asistentė

Valdonė Karčauskienė

Valdonė Karčauskienė
anglų kalbos mokytoja

Ray Aguierre

Ray Aguirre
ispanų/anglų kalbos mokytojas

Sergej Kozlov

Sergej Kozlov
rusų kalbos mokytojas

 Evelina Vitkutė

Evelina Vitkutė
ikimokyklinės klasės mokytoja

Eglė Pažėraitė

Eglė Pažėraitė
priešmokyklinės klasės mokytoja

Mantė Kalvelytė-Vasiliauskienė

Mantė Kalvelytė-Vasiliauskienė
meno ir dizaino mokytoja

Karolis Budrys

Karolis Budrys
kūno kultūros mokytojas

Kastytis Miliauskas

Kastytis Miliauskas
teatro mokytojas

Eglė Batrušaitienė

Eglė Batrušaitienė
ugdymo programų vadovė

Lina Bliūdžienė

Lina Bliūdžienė
psichologė

Audronė Kerpaitė

Audronė Kerpaitė
psichologė

Eglė Stonkienė

Eglė Stonkienė
veiklos koordinatorė

Dovilė Indziulienė

Dovilė Indziulienė
ūkio dalies vadovė