Aš esu Herojus

HEROJUS -
TAI
  • Mokykla, kurią baigęs vaikas bus pasirengęs integruotis į bet kurią šalyje ir pasaulyje veikiančią mokyklą tolesniam mokymuisi.
  • IPC (International Primary Curriculum) ugdymo įstaiga, kurioje taikoma integruota teminio mokymo programa.
  • Svarbiausia – mokėjimo mokytis kompetencija. Ugdymas organizuojamas taip, kad mokinys mokytųsi pats planuoti laiką, dėtų pastangas ir siektų užsibrėžto tikslo.
  • Saugi ir visavertė mokykla, kur vaikai ugdomi ne tik  įstaigos teritorijoje, bet ir miesto erdvėje bei už jos ribų.
  • Mokytojas, kuris moko ir mokosi pagal sektino pavyzdžio (leading by example) principą.
HEROJAUS
UGDYMAS

Organizuojamas remiantis INTEGRUOTO, KONTEKSTUALAUS, TEMINIO ugdymo metodikomis. Svarbiausia tai, kad nėra atskirų mokomųjų dalykų, visko mokomasi bendrame kontekste, vientisai. Skirtingais aspektais nagrinėjant vieną temą, gilinantis į ją per skirtingus mokomuosius dalykus, efektyviau perimamos dalykinės žinios, formuojamas pasaulio suvokimas, kuris skatina vaikus mąstyti, lyginti, analizuoti, žadina norą pažinti ir motyvuoja mokytis. 

HEROJAUS
DIENA

8 .00 – 8.40 val. – HEROJAUS rytas. Laukiame draugų, ruošiamės dienai.

8.40-9.00 val. – HEROJAUS mankšta.

9.00 – 12.45 val. – MOKYTOJAS + KLASĖ  (IPC, gimtoji kalba, matematika anglų kalba, pasaulio pažinimas, etika, muzika, menai).

12.45 – 14.00 val. – pietūs, laikas lauke, žaidimai.

14.15 – 15.40 val. – PROJEKTŲ* laikas, MENŲ FABRIKAS.

16.00 – 17.00 val. – papildomi užsiėmimai pagal individualų pasirinkimą (capoeira, teatras, šokiai, STEM, šachmatai, ispanų kalba, rašytojų sąjunga, netradicinės meno tehcnologijos, iššūkio valanda).

17.00-18.00 val. – laisvas laikas, žaidimai, laukiame tėvelių.

* Viena įdomiausių Herojaus dienos dalių – projektai, kurių metu vyksta įgytų žinių ir idėjų „įdaiktinimas“.

HEROJAUS
VEIKLOS
  • STEP grupė
  • Herojaus stovykla
  • Herojaus šeštadienis
  • Individualus mokymasis
  • Teatro studija