Herojaus mokyklos kolektyvas nuolat auga ir laukia įdomių, energingų, siekiančių tobulėti, norinčių mokyti ir realizuoti save asmenybių. Mums svarbu mokytojų motyvacija, kūrybiškumas,  praktinė patirtis, inovatyvus požiūris į ugdymą, iniciatyvumas renkantis ugdymo metodus ir formas, organizuotumas, anglų kalbos žinios, pomėgis skaityti, noras mokytis, išnaudoti galimybes, augti, keisti mąstymą, kurti kokybišką ir aktualų vaikams ugdymo turinį. Laikomės požiūrio, kad visko iš karto mokėti ir žinoti nėra būtina, svarbiausia tinkamas požiūris ir noras tobulėti visapusiškai.

Šiuo metu galime pasiūlyti darbą šiems mokytojams:

  • Pasaulio pažinimo
  • Matematikos
  • Gamtos mokslų
  • Muzikos


Ką mes siūlome?

Darbą inovatyvioje, kuriančioje aplinkoje ir bendruomenėje, galimybes realizuoti savo pomėgius, laisvę rinktis ugdymo metodus, darbą su klase, kurioje mokosi ne daugiau kaip 12 vaikų.


Ko reikia Herojaus mokiniams?

Vaikams svarbu, kad mokytojas gebėtų pastebėti ir ugdyti jų stiprybes, būtų empatiškas, norėtų kartu įveikti iššūkius, mokėtų sudominti, sukeltų atradimo džiaugsmą, priartintų ugdymo turinį prie jiems aktualių temų, mokytų per praktines veiklas, rodytų individualų dėmesį. Mokytojas vaikų akimis – sektinas pavyzdys ir draugas, kuriam galioja tokios pačios taisyklės kaip ir mokiniams, iššūkis jam yra proga pasimokyti, o nežinomi dalykai – galimybė atrasti.


Herojaus mokytojas :

  • Siekia Idėjas paversti realybe ir kuria vertę.
  • Moko taikydamas Leading by example principą.
  • Skaito Knygą, priima Iššūkį, leidžiasi į Kelionę ir susipažįsta su Žmogumi.
  • Prieštarauja ir išsako savo nuomonę.
  • Yra Atkaklus  ir pabaigia tai, ką pradėjo.
  • Gerai leidžia laiką.

Ar esi mokytojas Herojus?

Jei taip, rašyk mums:  asesu@herojus.lt