Kiekvieno vaiko ir mokytojo viduje slypi herojus, tik reikia tinkamos aplinkos bei įkvepiančio mentoriaus jam pasirodyti ir augti.

 • Herojus– tai asmenybė, kuri ieško savo stiprybių ir yra pasiruošusi būti sėkminga nuolatos kintančiame XXI-ame amžiuje.
 • Herojus– tai pradinė ir pagrindinė mokykla, kuri derina Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo programas su inovatyviomis ugdymo metodikomis iš viso pasaulio.
 • Herojus– tai IPC (International Primary Curriculum)  ugdymo įstaiga, kurioje taikomas integruotas mokymas. Ši ugdymo programa jungia daugiau nei 730 mokyklų 92 pasaulio šalyse.
 • Herojus – erdvė, subūrusi talentingų žmonių komandą po vienų stogu, kurianti jiems sąlygas atskleisti savo potencialą, įgyvendinti svajonę ir realizuoti save kaip srities profesionalui.
 • Herojus – mokykla, kurioje vaikai mokosi mokytis, vertinti savo pasiekimus ir pastangas naudodamiesi Dienos planu.
 • Herojus– visapusiško kūrybiškumo mokykla. Derindami įvairias veiklas (nuo meninių iki darbo su technologijomis) skatiname mąstyti įvairiapusiškai, realizuoti save, kurti „daiktus“ ir „paslaugas“.
 • Herojus – asmuo, kuris nuolat keičiasi ir auga, mokosi prisitaikyti, kuria inovacijas ir išlaiko „atvirą mokymuisi protą“ (open mind), ugdosi emocinį intelektą, mokosi valdyti jausmus bei požiūrį, užmegzti santykius, būti empatišku.

 

UGDYMAS

 

Visi turi stiprybes, kurias gali įgalinti ir tapti geriausiu kokiu tik gali būti. Klysti, klausti, bandyti, prisiimti iššūkius, nenuleisti rankų, nestokoti optimizmo siekiant ilgalaikių tikslų yra vertybė.

 • INTEGRUOTAS, KONTEKSTUALUS, TEMINIS Matematiką, lietuvių kalbą, užsienio kalbas, pasaulio pažinimą, dailę, informacines technologijas, muziką ir kitus dalykus mokome kaip visumą. Skirtingais aspektais nagrinėjant vieną temą, gilinantis į ją per skirtingus mokomuosius dalykus efektyviau perimamos dalykinės žinios, formuojamas pasaulio suvokimas, kuris skatina vaikus mąstyti, lyginti, analizuoti, žadina norą pažinti ir motyvuoja mokytis, gerėja vaikų akademiniai pasiekimai.

 

 • INDIVIDUALUS UGDYMAS(IS). Kiekvienas vaikas Herojaus Mokykloje naudoja asmeninį Dienos planą, kuris padeda jam planuoti savo mokymosi laiką, įvertinti savo įdėtas pastangas ir siekti užsibrėžto tikslo. Mokiniai ugdosi prisiimdami atsakomybę už dienos plano įgyvendinimą, atranda vidinę motyvaciją. Mokytojas diferencijuoja mokymąsi pagal vaikų gabumus, parenka būtent tam vaikui tinkamiausią ugdymo stilių, kas leidžia užtikrinti efektyvų žinių, supratimo ir gebėjimų ugdymo efektyvumą. Taip pat pasirašoma trišalė (vaikas + tėvai + mokytojas) sutartis, iškeliami individualūs tikslai kiekvienam pusmečiui, individualiame pokalbyje aptariami tėvų lūkesčiai ir vaikų pasiekimai.

 

 • TARPTAUTINĖS UGDYMO PROGRAMOS. Viena iš mūsų naudojamų ugdymo programų – International Primary Curriculum (IPC). Šios programos pagrindinis tikslas – sudominti vaikus mokslu, naują informaciją pateikti kuo vaiko gyvenimo patirčiai artimesniame mokymosi kontekste, mokytis įvairioje aplinkoje, analizuoti informaciją viso pasaulio kontekste. Tarptautinė programa papildo įprastą ugdymo programą platesniu požiūriu į pasaulį ir yra orientuota į asmeninių, socialinių ir akademinių įgūdžių formavimą, užtikrina vaikų žinių ir gebėjimų lygį pasauliniu mastu.

 

 • VISOS DIENOS MOKYKLA. Taikome įvairius šiuolaikinius ugdymo metodus, mokiniai dalyvauja Menų fabrike, kuria Projektus ir įdaiktina žinias, įgytas kompetencijas ir žinias panaudoja praktinėse veiklose. Mokiniai ir mokytojai mokosi kartu kurti vertę, „įdaiktinti“ žinias, sukurti realius „produktus“ ir „paslaugas“ (meno kūriniai, knygos, filmai, technologiniai projektai).

 

 • UGDYMAS(IS) KOMANDOJE. Manome, kad optimaliausias vaikų skaičius yra 12 vaikų. Tai leidžia mums užtikrinti gerą vaiko ir mokytojo santykį, įsigilinimą į kiekvieną vaiką, jo stiprybes bei silpnybes, personalizuotą ugdymą. Herojaus mokytojas mokosi ir siekia tikslo kartu su vaiku,  taiko leading by example principą. Mokytojas nėra tik žinių šaltinis ir geras pavyzdys, mums svarbu tinkamas mokytojo požiūris į ugdymą ir vaikus, nuolatinis profesinis ir asmeninis tobulėjimas. Herojaus mokykloje mokosi vaikai, mokytojai bei tėvai. Sutariame dėl bendrų priemonių, padedančių vaikui pasiekti nustatytus ugdymo tikslus. Organizuojame mokymus tėvams ir mokomės naujausių ugdymo metodikų bei asmenybės tobulėjimo.

 

 • MOKĖJIMAS MOKYTIS. Herojaus Mokykloje mokiniai siekia organizuoti ir tvarkyti savo mokymąsi patys, ieško informacijos, ją apdoroja, vertina naujas žinias, savo įgytas kompetencijas taiko įvairiuose kontekstuose, praktinėse situacijose, sprendžiant problemas, mokantis namuose, mokykloje, kitur. Šiai kompetencijai skiriame itin daug dėmesio, ji gerina vaikų akademinius pasiekimus ir stiprina vaikų motyvaciją mokytis. Herojaus mokykloje vaikai prisiima atsakomybę už savo mokymąsi, kelia pamatuotus tikslus, renkasi mokymosi būdus, kritiškai vertina savo pastangas ir supranta kodėl mokosi. Jie patys planuoja savo dieną ir mokymąsi, ugdomas vaikų savarankiškumas. Kaip tai atrodo mokinio kasdienybėje?

Keliu mokymosi uždavinius – renkuosi KĄ mokytis

Ieškau mokymosi šaltinių – renkuosi KAIP mokytis

Planuoju mokymosi laiką – renkuosi KADA mokysiuosi

Analizuoju mokymąsi – suprantu KODĖL reikia mokytis

Žinau savo stiprybes ir trūkumus – įvertinu KIEK pastangų įdėjau

 • GAMTAMOKSLIS, MATEMATINIS, TECHNOLOGINIS UGDYMAS. Daug dėmesio skiriame vaikų gebėjimams rasti informaciją, ją analizuoti, spręsti problemas, prisitaikyti prie pokyčių, priimti sprendimus, rūpintis savimi, kitais ir aplinka. Ugdome loginį, kritinį, analitinį mąstymą, vaikai naudojasi naujausiomis informacinėmis technologijomis, elektroniniais mokymosi šaltiniais. Vaikai jau pradinėse klasėse mokosi geografijos, fizikos, informatikos, biologijos pagrindų.

 

 • SOCIALINIAI IR SKAITYMO ĮGŪDŽIAI. Knygų klubas suburia vaikus skaitymui kartu, naudodamiesi tikslų siekykle vaikai ne tik skaito, bet ir ruošia pristatymus ir juos pristato viešai. Naudodamiesi tarptautine pradinio ugdymo programa (IPC), vaikai ugdosi visuotinį supratimą, gilina pažinimą ir jausmus sau, savo bendruomenei ir pasauliui aplink save, inicijuoja pozityvius pokyčius ir įkvepia kitus, mokosi užmegzti santykius ir didžiuojasi būdami Herojais.

 

 • EMOCINIS INTELEKTAS. Mūsų nuomone viena iš svarbiausių emocinio intelekto kompetencijų – vidinė motyvacija. Siekiame, kad vaikai mokydamiesi, kurdami, žaisdami, bendraudami suprastų kodėl jie iš tikrųjų nori tą daryti, ką jiems asmeniškai duoda šis veikimas, o ne tenkintų aplinkinių norus, prisiimtų atsakomybę už save. Tai, kaip mes elgiamės ir mąstome yra mus supančios aplinkos rezultatas, todėl sudarome sąlygas kvestionuoti mąstymo modelius ir skatinti pokytį per kūrybą, kitą požiūrio tašką.

 

ERDVĖ

 

Unikalūs esame patys tiek, kiek tokiais leidžiame būti kitiems

Herojaus mokykla yra įsikūrusi Kauno doke. Šalia teka Neris, nutiestas dviračių takas, sutvarkytos pėsčiųjų perėjos, įrengta žaidimų aikštelė. Vaikų ugdosi savarankiškumą, atsakomybę, plečia akiratį mokydamiesi miesto erdvėse, naudojantis viešuoju transportu, saugiai elgdamiesi prie gatvės, upės.

Mokykloje turime violetinę liniją, kurią tėvai peržengti gali tik penktadienio popietėmis, visu kitu laiku – tai mokinio erdvė, kurioje jis turi savo asmeninę daiktų spintelę, pats ruošiasi pamokoms, rūpinasi savimi ir savo daiktais.


Document-page-001

webui3_Fotorwebui4_Fotor

 

Skaityti daugiau…